Geologické vycházky Geologické vycházky

Lokality

Zkamenělý Radotín

Okolí Radotína a Lochkova je proslulé nálezy zkamenělin již od dob Joachima Barranda. Lochkov má dokonce ve znaku schránky stočených hlavonožců...ti jsou zde totiž všude. Pod obcí se dokonce těžil hlavonožcový kámen jako obkladový materiál. Během exkurze navštívíme tři významná naleziště, projdeme se po dně silurského i devonského moře, poznáme jedno specifické, dnes již zaniklé řemeslo, najdeme celou škálu pravěkých živočichů, od hlavonožců přes mlže, ramenonožce a jistě i trilobity. Ortocerový lůmek, Černá rokle u Kosoře a Sudy – tři nevyčerpatelné lokality, tři cesty do pravěku. Poznáme různé barvy a druhy vápence, břidlice, najdeme všudypřítomný kalcit, jistě i nějakou tu záhnědu a kdo ví, co nás v lomu ještě překvapí!

Lom Kosov

Lom Kosov u Berouna je vyhledáván nejčastěji kvůli překrásnému jezírku s dokonale tyrkysovou barvou. Sběratelé zkamenělin sem ale nechodí kvůli koupání, ale sběru zkamenělin. A těch je tu opravdu nepřeberné množství. Tento rozsáhlý, dnes již nečinný lom, proslul nálezy obřích prvohorních hlavonožců, nejstarších suchozemských rostlin, celých trnitých trilobitů i tisíci střibřitých tajuplných graptolitů. Lom Kosov opravdu nabízí to, co málokteré jiné místo – mnoho pater s nesčetnými druhy zkamenělin. Sopečné horniny, vápence, břidlice, hlavonožcové lavice se stovkami schránek ortocerů, malé, mnohdy i celé, bílé trilobity, celou řadu mlžů, plžů a překrásně zachovaných zbytků silurského tropického moře.

Podmořské vulkány ve Sv. Janu pod Skalou

Malebné údolí Kačáku, Benediktínský klášter, skála s křížem nad ním...takhle znají tuto krásnou obec turisté...my ale poznáme její geologickou historii a vývoj. Nedaleko kláštera uvidíme kaskády travertinu – sladkovodního vápence, který vznikal v době lovců mamutů a pak se vrátíme zpět časem o nějakých 350 milionů let do siluru a nasbíráme si typické společenstvo trilobitů a mlžů z nevyčerpatelného naleziště, kde se sbírá snad 200 let. Poznáme mnoho druhů hornin, povíme si o jejich vzniku a pochopíme, proč s právě zde trilobitům a jiným živočichům tak líbilo.

Řeporyje a okolí

Požáry, „Placatá skála“ a proslulá Mušlovka – to jsou tři místa naší návštěvy v malebných Řeporyjích! Poznáme významnou geologickou lokalitu, kde vědci objevili hraniční vrstvu dvou geologických období, místo, které je navždy zapsáno v odborné literatuře po celém světě. Mírně ukloněné vrstvy v profilu nedaleko náměstí nabízejí jedinečnou možnost poznat život na dně chladného ordovického moře. Uvidíme, co zde žilo, budeme podle stop číst v kameni a pokud budeme mít opravdu štěstí, nalezneme možná i stopu mořské hadice nebo hvězdice. Krásnou procházkou kolem potoka pak přijdeme do Mušlovky, jejíž název napovídá co nás zde asi čeká. Velké množství zkamenělin tropického silurského moře s četnými hlavonožci, mlži a jistě i trilobity!

Skryje – Ráj trilobitů

V naší zemi snad není klasičtější oblast tak pevně spojená s pojmem trilobit jako jsou právě Skryje! S trilobitem – pomyslným průvodcem zdejší nádherné krajiny – se potkáme snad úplně všude. Od náměstí nás vede přes louku k Luhu – nejznámějšímu nalezišti. Ve Skryjích navštívíme regionální muzeum, kde uvidíme nádhernou kolekci zdejších zkamenělin a získáme inspiraci ke sběru. Na zahradě místní školy je busta Joachima Barranda od sochaře Viléme Dobrovolného. Právě pan Barrande proslavil Skryje doslova po celém světě a my půjdeme po jeho stopách. Kromě Luhu zkusíme také štěstí v „líhni trilobitů“ a třeba se nám poštěstí najít jejich larvy. Nedaleká zřícenina hradu Týřov láká k dalším možným výletům.

Sopka u Vyskočilky

Během dne navštívíme geologicky významná naleziště neodmyslitelně spjatá s postavou Joachima Barranda a jeho výzkumem. Poznáme sopečné horniny Malé Chuchle, povyprávíme si o vulkanické činnosti v České republice. Na lokalitě Vyskočilka detailně prozkoumáme zdejší fenomén - "Barrandovy růže", nasbíráme si graptolity a pochopíme, jakým způsobem žili a jak vypadali. Cestou kolem Barrandovy skály uvidíme sílu geologie, pojmenujeme si základní vrstvy a na jednoduchých příkladech si předvedeme pohyb zemských desek.  

Karlštejn

Karlštejn není významný jen krásným stejnojmenným hradem, ale pro geologa a jeho cvičené oko čeká to pravé hned za mostem - Budňanská skála. Disharmonické vrásnění vápenců a černých tenkých břidlic. Projdeme se ke skále a seznámíme se s geologickýcm fenoménem hraničního intervalu dvou období starších prvohor. Povyprávím o typu vrás, pohybu zemských desek a ukáeme si významné zkameněliny siluru, z nichž mnohé najdeme v sutích. Uvidíme také lobolity lilijic na velkých blocích vápence.    

Smíchov a Anděl

Pojďme společně poznat zkameněliny v okolí Smíchovského nádraží a nedalekého Anděla! Seznámíme se s typy hornin a především zkamenělinami v  obkladech domů, dlažbách či v obložení obchodních center. Poznejme Zkamenělou Prahu netradičně... 

Beroun očima geologa

Pojďme společně poznat významné horniny a zkameněliny v dlažbách a obkladech významných budov Husova náměstí a blízkého okolí. Povíme si o jejich stáří, vzniku a významu. Poznejme Beroun očima geologa. 

Eurypterový lom

Velká Chuchle není jen místem spojeným s koňskými závody, ale také s koníčkem - paleontologií! Lomy na konci obce nabízí nejen krásnou oázu klidu, ale také významný geologický fenomén - stratotyp pod Homolkou. Dnes opuštěný Žákův lom, někdy nazývaný také Eurypterový, obsahuje velké množství krásných svrchnosilurských zkamenělin a skalní masiv s instruktivními vrásami vápenců a břidlic. 

PŘÍMĚSTSKÝ PALEONTOLOGICKÝ TÁBOR 17.7. - 21.7. 2023

PŘÍMĚSTSKÝ PALEONTOLOGICKÝ TÁBOR 24. - 28.7. 2023

PŘÍMĚSTSKÝ PALEONTOLOGICKÝ TÁBOR 31.7. - 4.8. 2023

PŘÍMĚSTSKÝ PALEONTOLOGICKÝ TÁBOR 7.8. -11.8. 2023

Slivenec

Pojďme společně poznat významné horniny a zkameněliny v dlažbách a obkladech významných budov Slivence, kde zdaleka nedominuje jen červený slivenecký "mramor". Povíme si o jejich stáří, vzniku a významu. Poznejme obec očima geologa. 

Trilobiti z Loděnice

Nedaleko vápenky v Loděnicích, nad nádražím, kde se natáčel slavný Menzelův oskarový snímek se nachází zalesněný svah s několika lokalitami zkamenělin. Sběratelé zde stále prokopávají sopečné horniny, mezi nimiž jsou vrstvy jílovitých břidlic s hojnými trilobity. Právě v těchto vrstvách se nacházejí velmi hojné zbytky trilobitů – a co víc, jejich celé krunýře nepatří k velkým vzácnostem! V Loděnicích se ale nenacházejí zdaleka jen trilobiti, mezi výjimečné nálezy odsud patří také celé koruny lilijic – mořských ostnokožců – i s rameny a mnohé jiné, sběrateli často přehlížené fosilie. Právě z těchto míst pochází výjimečný nález Cooksonie - suchozemské cévnaté rostliny, který v depozitářích NM odpočíval přes 100 let...

Z Holyně do Hlubočep

Za trilobity k Rejkovicím

Jince mají, podobně jako Skryje a Čelechovice na Hané ve svém znaku trilobita. Jejich výzkum a sběr zde má mnohasetletou tradici. Vypravíme se na několik lokalit, které jsou sběrateli stále navštěvovány a každý si odsud odnese nesčetné trilobity. Jejich úlomků jsou v sutích snad stovky. Velké hlavové štíty a části žeber jejich složených těl jsou běžnou zkamenělinou. Budeme-li mít štěstí, třeba narazíme i na celý exemplář a nebo aspoň mladého jedince. Zdejší břidlice obsahují kromě velehojných trilobitů také mnohem vzácnější, ale vědecky cennější zkameněliny ostnokožců, málokdo z amatérů je ale sbírá a to je velká škoda!

Zkamenělé útesy u Koněprus

Koněpruské jeskyně jsou velmi vyhledávaným místem rodinných výletů...a snad také Houbův lom, kde se nacházejí zkameněliny.....ano, ale věřte nebo ne, ale nějaké 2km odsud, krásnou procházkou lesem je jiný opuštěný lom, kde těch zkamenělin devonského moře je tolik, že je nelze vysbírat snad nikdy! Tropické moře v době, kdy naše země byla na rovníku obývaly tisíce živočichů. Jen z okolí Koněprus známe přes 1000 jejich zkamenělých druhů a stále se objevují nové a nové. Nesčetné formy krajkovaných mechovek, velkých šedomodrých plžů, desítky schránek ramenonožců a také trilobiti...i když v okolí Koněprus nepatří mezi příliš hojné. Bílé vápence jsou opravdu přeplněné zkamenělinami a je jen na nás, které si vezmeme na památku sebou domů.