Geologické vycházky Geologické vycházky

Prvohory (Popis výuky)

Období vzniku prvních kontinentů, jejich pohyb, vznik vrásnění a prvních pohoří, vznik života nejprve ve vodě a postupné osídlení kontinentů, typické rostliny, kamenouhelné bažiny, vznik uhlí, změna prostředí a typičtí živočichové jako jsou trilobiti, až 3 m členovci, 10 m pancířnaté ryby, hmyz a jeho vývoj.

Prvohory