Geologické vycházky Geologické vycházky

Třetihory (Popis výuky)

Věk savců. Změna přírody, výrazné oteplení, ústup moře, nahosemenné rostliny vystřídaly krytosemenné, velcí býložravci, kopytníci, vznik hnědouhelných slojí, sladkovodní výjimečně zachovaní živočichové z území ČR.

Třetihory